Srila Prabhupada

Hans Guddommelige Nåde A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda kom til denne verden i 1896 i Calcutta i India. Han møtte sin åndelige mester, Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Gosvāmī, for første gang i Calcutta i 1922. Bhaktisiddhānta Sarasvatī var en fremragende religiøs lærd og grunnlegger av sekstifire Gauḍīya Maṭhaer (vediske institutter). Han likte denne utdannede unge mannen og overtalte ham til å vie livet sitt til å undervise i vedisk kunnskap. Śrīla Prabhupāda ble hans elev, og elleve år senere (1933) ble han formelt hans innvigde disippel.

Ved deres første møte i 1922 ble Śrīla Prabhupāda anmodet av Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura om å spre vedisk kunnskap gjennom det engelske språket. I årene som fulgte skrev Śrīla Prabhupāda en kommentar til Bhagavad-gītā, bisto Gauḍīya Maṭha i dens arbeid, og i 1944, uten bistand, startet Han Back to Godhead, et engelsk tidsskrift som utkom hver fjortende dag, utgav det, skrev manuskriptene og leste korrektur. Han distribuerte til og med de enkelte utgavene og strevde for å opprettholde utgivelsen. Når det først kom i gang opphørte tidsskriftet aldri; nå videreføres det av disiplene hans i Vesten.

I 1950, i en alder av femtifire år, trakk Śrīla Prabhupāda seg tilbake fra ekteskapslivet og entret vānaprastha (tilbaketrukket liv) for å vie mer tid til sine egne studier og sitt forfatterskap. Śrīla Prabhupāda reiste til den hellige byen Vṛndāvana, hvor han levde under svært ydmyke forhold i det historiske middelaldertempelet Rādhā-Dāmodara. Der engasjerte han seg i flere år i dypt studium og forfatterskap. Han gikk inn i forsakelsens livsorden (sannyāsa) i 1959. Ved Rādhā-Dāmodara begynte Śrīla Prabhupāda på sitt livs mesterverk: en mangebinds oversettelse og kommentar til Śrīmad-Bhāgavatam (Bhāgavata Purāa) på atten tusen vers. Han skrev også Easy Journey to Other Planets (Bortenfor tid og rom).                                                                                  

Etter å ha utgitt tre bind av Bhāgavatam, kom Śrīla Prabhupāda til U.S.A. i 1965 for å oppfylle sin åndelige mesters oppdrag. Siden har Hans Guddommelige Nåde skrevet over førti bind med autoritative oversettelser, kommentarer og sammenfattende studier av Indias filosofiske og religiøse klassikere. 

Da han kom til New York med en fraktebåt for første gang i 1965, var Śrīla Prabhupāda praktisk talt helt pengelens. Det var først etter nesten et år med store vanskeligheter at han grunnla det Internasjonale Selskap for Kṛṣṇabevissthet i juli i 1966. Før han gikk bort den 14. november, 1977, ledet han samfunnet og så det vokse til en verdensomspennende organisasjon med mer enn hundre aśramaer, skoler, templer, institutter og jordbrukskollektiver.

I 1972 innførte Hans Guddommelige Nåde det vediske utdanningssystemet i Vesten ved å grunnlegge gurukula skolen i Dallas, Texas. Siden har hans disipler etablert lignende barneskoler over hele U.S.A. og i resten av verden.

Śrīla Prabhupāda ga også inspirasjon til å bygge adskillige store internasjonale kultursentre i India. Senteret i Śrīdhāma Māyāpur i Vest Bengal er stedet for en planlagt åndelig by, et ambisiøst prosjekt som vil være under oppbygging i det kommende tiåret. I Vṛndāvana finnes det praktfulle Kṛṣṇa-Balarāma Tempelet og det Internasjonale Gjestehuset, gurukula skolen, og Śrīla Prabhupāda Minnesmerke og Museum. Det fins også et stort kultur- og utdanningssenter i Bombay. I tillegg til mange sentre over hele India, er det vakre templer i Delhi, Bangalore, Ahmedabad og Baroda.

Śrīla Prabhupādas mest betydningsfulle bidrag er imidlertid bøkene hans. De blir høyt ansett av akademikere for deres autoritet, dybde og klarhet. De blir brukt som lærebøker ved mange universitetskurs. Hans verker har blitt oversatt til mer enn femti språk. Bhaktivedanta Book Trust ble opprettet i 1972 utelukkende for å utgi Hans Guddommelige Nådes arbeider, og har således blitt verdens største bokforlag innenfor indisk religion og filosofi.

På tross av sin høye alder har Śrīla Prabhupāda reist jorden rundt fjorten ganger på bare tolv år på forelesningsturer som tok ham til seks kontinenter. Til tross for en slik travel tidstabell, fortsatte Śrīla Prabhupāda sitt produktive forfatterskap. Hans skrifter utgjør et veritabelt bibliotek av vedisk filosofi, religion, litteratur og kultur.

Kontaktinformasjon

Vi har åpent hus hver søndag kl. 15-19.
Mantra-musikk, tidløs visdom og vegetarisk festmåltid.

Kontakt oss hvis du har noen spørsmål!

ISKCON Tempel
Bauneveien 4
1182 Oslo

Tempel: +47 94 23 45 55
Mahabhavi das: +47 99 25 23 17
Sanātanī-devī dāsī: +47 96 84 01 63

E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Grunnlegger

Sri Srimad A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Grunnlegger-Acarya av ISKCON – Det Internasjonale Selskap for Krishna-bevissthet

Facebook