Sjant Hare Krishna!

ISKCON, det Internasjonale Selskap for Krishna-bevissthet, er mest kjent under navnet Hare Krishna. Hare Krishna kommer fra maha-mantraet Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare som de hengivne synger både offentlig på gaten og bruker som mantra i deres daglige meditasjon. Faktisk så er alt i Hare Krishna bygd opp omkring maha-mantraet, som ledsager alle andre aktiviteter inklusive tempelritualer, festivaler og praktiske gjøremål.

Krishna og Rama er navn på den Høyeste Herre, mens Hare er den Høyeste Herres åndelige energi. Hare Krishna-mantraet er en bønn til Herrens åndelige energi, Hara, om å bli engasjert i Krishnas hengivne tjeneste. ”O Krishna, O Rama, O Krishnas energi, engasjer meg i Din tjeneste.”

Vedaene anbefaler spesielt Hare Krishna-mantraet til denne tidsalder. Mantraet krever ingen forutgående kvalifikasjoner, og kan anvendes av alle under alle omstendigheter. Man får de fordelene som meditasjon på ethvert annet ekte mantra gir, som renselse av sinnet, styrkelse av intelligensen og kontakt med den åndelige sjel, men derutover gir det noe som andre mantraer ikke kan. Fordi Hare Krishna-mantraet utelukkende består av navn på Guddommens Høyeste Personlighet, setter det én i direkte kontakt med Ham.

For alle andre personer gjelder det at ens navn og en selv er to forskjellige ting, men når det gjelder Gud, så er det ingen forskjell. Hvis man er tørst, så er det ikke nok bare å si ”vann, vann, vann.” Man er nødt til å drikke ekte vann for å bli utørst. Men når det gjelder Gud, som alle sjeler bevisst eller ubevisst tørster etter, er det nok å bare si Hans navn for å oppleve å være sammen med Ham. Hare Krishna-mantraet setter derfor én i direkte personlig kontakt med Krishna. Man opplever Hans tilstedeværelse akkurat like mye som man kan oppleve en gods venns nervær, hvis man sitter ansikt til ansikt. Mantraet giver derfor direkte erkjennelse av Gud, og det stopper ikke der. Hvis man er sammen med Krishna konstant ved å være sammen med Hans navn, oppvekker man sin ekstatiske kjærlighet til Ham. Man gjenoppliver sin opprinnelige åndelige natur, som er full av lykke. Selv om man fortsatt er i den materielle verden, forsvinner materiens makt over én, og verden oppleves som om man allerede var i den åndelige verden.

”Så hvorfor ikke prøve det?” pleide Srila Prabhupada å si. ”Det koster ikke noe, det kan ikke skade, og fordelene er mange.”

Slik mediterer du på Hare Krishna

Det er enkelt å meditere på Hare Krishna. Finn deg et stille og rolig sted hvor du kan være uten å blive alt for forstyrret, og gjenta mantraet igjen og igjen for deg selv, mens du prøver å slappe av. Det skal du gjøre under hele meditasjonen. Det er godt å sitte i skredderstilling, men du kan også sitte på en stol eller i en bløt sofa for den sags skyld. Skriv mantraet ned på et stykke papir, hvis du ikke kan huske det, og kikk på papiret en gang imellom helt til du kan det utenat.

Når du mediterer, skal du huske tre ting:

1) Du skal lytte så oppmerksomt som mulig på mantraet.

2) Du skal si hele mantraet og kunne høre alle stavelser tydelig (Man må gjerne si mantraet hurtig, så lenge man bare alltid kan høre alle stavelser tydelig.)

3) Hvis du mister konsentrasjonen, og tankerne vandrer til andre ting, skal du igjen tvinge deg selv til å lytte oppmerksomt. Kikk på det stykke papir, hvor du har skrevet mantraet, hvis det er vanskelig. Det kan være litt vanskelig i starten, men øvelse gjør mester!

Et par ting om uttalen er gode å huske:

Hare uttales med lang e til sist som i Haré. Krishna uttales rett fram. Rama uttales med et langt a i midten og et kort a til sist.

Alle r’ene uttales med tungen i ganen, som når man sier r på amerikansk. Men hvis det er for vanskelig, bruker du bare et alminnelig norsk r. Mantraet virker allikevel selv om man ikke uttaler det perfekt.

Seriøse Hare Krishna-hengivne bruker omkring to timer daglig på denne meditasjonen, eller sjantingen*, av Hare Krishna-mantraet. Men for å lære seg å sjante er det vanlig å begynne med f.eks. 30 minutter om dagen, og så kan man gradvis øke etter som det passer en. Man kan også prøve å sjante fast hver dag i ett par uker og deretter holde opp for å se, om det utgjør noen forskjell i ens liv.

Når man har prøvd ut mantraet og ønsker å bli litt mere seriøs, hjelper det å bruke en bønnekjede til å telle mantraene på. En slik kjede kaldes en japa-mala og består av 108 perler eller beads. For hver perle sier man et Hare Krishna-mantra og går videre til neste perle, helt til man har nådd hele veien rundt. Det kalles å sjante en runde, og for en nybegynner tar det kanskje 15 minutter. Initierte hengivne sjanter 16 runder japa hver dag. Man kan alltids motta undervisning i sjanting og kjøpe japa beads ved å kontakte oss i Hare Krishna tempelet.

*Fra det engelske ordet "chant". Vi har også det gamle ordet "sjanti" (fra Store norske leksikon, snl.no):

"Sjanti, oppsang, arbeidssang for sjøfolk i seilskutetiden. Sjantien kjennetegnes ved enkel melodikk og taktfast rytme, som gjorde det lettere å koordinere felles arbeidsinnsats."

Vår filosofi sier på samme måten at Hare Krishna-mantraet er som en stor seilskute, skapt med det formål å frakte alle sjøfolk (dvs. de som ønsker å unngå å drukne i den materielle verdens hav) tilbake til Krishna's evige land, ved hjelp av harinama sankirtana, som betyr å sjante sammen til enkelt musikalsk akkompagnement. 

Kontaktinformasjon

Vi har åpent hus hver søndag kl. 15-19.
Mantra-musikk, tidløs visdom og vegetarisk festmåltid.

Kontakt oss hvis du har noen spørsmål!

ISKCON Tempel
Bauneveien 4
1182 Oslo

Tempel: +47 94 23 45 55
Mahabhavi das: +47 99 25 23 17
Sanātanī-devī dāsī: +47 96 84 01 63

E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Grunnlegger

Sri Srimad A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Grunnlegger-Acarya av ISKCON – Det Internasjonale Selskap for Krishna-bevissthet

Facebook